Colloquium Pulmonale vaten - Werkgroepbesprekingen

De deelnemers aan het colloquium worden in de gelegenheid gesteld aan zes van de negen werkgroepen deel te nemen. Tijdens een werkgroepsessie vergaderen meerdere werkgroepen tegelijk. De sessies duren telkens één uur en elke werkgroep vergadert in principe vier- of vijfmaal. Aan een werkgroepbespreking kunnen een 25 tot 30 cursisten deelnemen.

Het team dat een werkgroepbespreking leidt, bestaat uit twee deskundigen op het gebied van het onderwerp van de werkgroep. De werkgroepbesprekingen vinden plaats in de vorm van discussie tussen deelnemers en inleiders.

Aan de hand van ziektegeschiedenissen zullen in de werkgroepen de volgende onderwerpen worden belicht:

 1. Hemoptoë
  Wouter van Geffen (MC Leeuwarden) en Geert Maleux (UZ Leuven)
   
 2. Diagnostiek pulmonale hypertensie
  Tji Gan (UMCG) en Werner Budts (UZ Leuven)
   
 3. Stollingstoornissen
  Eric Klok (LUMC) en Michiel Coppens (AMC)
   
 4. Onbegrepen hypoxemie bij inspanning
  Joost van den Aardweg (NWZ Alkmaar) en Mathias Leys (AZ Groeninge)
   
 5. Diagnostiek en behandeling rechter hartfalen (acuut en chronisch)
  Esther Nossent (VUMC) en Catharina Belge (UZ Leuven)
   
 6. Pulmonale hypertensie en auto-immuun aandoeningen
  Marieke Overbeek (MCH Haaglanden) en Els Vandecasteele (UZ Gent)
   
 7. Chronische longembolieën
  Harm Jan Bogaard (VUMC) en Marion Delcroix (UZ Leuven)
   

 8. Longembolie in speciale context
  Leon van den Toorn (Erasmus MC Rotterdam) en Marc Meysman (UZ Brussel)
   

 9. Vasculitus voor de longarts
  Jelle Miedem (Erasmus MC Rotterdam) en Guy Brusselle (UZ Gent)