Inschrijven op Colloquium 2018 - Pulmonale vaten

ziekenhuisnaam, straat en nr., postcode en gemeente
straatnaam, nummer, postcode, gemeente

Clusterindeling Pumonale vaten colloquium 2018

Cluster I
1.  Hemoptoë
3.  Stollingsstoornissen
4.  Onbegrepen hypoxemie bij inspanning
6.  Pulmonale hypertensie en auto-immuunaandoeningen
7. Chronische longembolieën
9. Vasculitus voor de longarts

Cluster IV

3. Stollingsstroornissen
4. Onbegrepen hypoxemie bij inspanning
6. Pulmonale hypertensie en auto-
immuunaandoeningen
7. Chronische longembolieën
8. Longembolie in speciale context
9. Vasculitis voor de longarts

Cluster II

1. Hemoptoë
2. Diagnostiek pulmonale hypertensie
5. Diagnostiek en behandeling rechter hartfalen (acuut en chronisch)
6. Pulmonale hypertensie en auto-immuunaandoeningen
7. Chronische longembolieën
8. Longembolie in speciale context

Cluster V

1. Hemoptoë
2. Diagnostiek pulmonale hypertensie
3. Stollingsstoonissen
4. Onbegrepen hypoxemie bij inspanning
5. Diagnostiek en behandeling rechter hartfalen (acuut en chronisch)
8. Longembolie in speciale context

Cluster III

2. Diagnostiek pulmonale hypertensie
3. Stollingsstoornissen
4. Onbegrepen hypoxemie bij inspanning
5. Diagnostiek en behandeling rechter hartfalen (acuut en chronisch)
7. Chronische longembolieën
9. Vasculitus voor de longarts

Cluster VI

1. Hemoptoë
2. Diagnostiek pulmonale hypertensie
5. Diagnostiek en behandeling rechter hartfalen (acuut en chronisch)
6. Pulmonale hypertensie en auto-immuunaandoeningen
8. Longembolie in speciale context
9. Vasculitis voor de longarts