Activiteit

De Raad van Bestuur van het Forum Vlaamse Longartsen verzorgt momenteel vooral bijscholing op het vlak van respiratoire aandoeningen.

Jaarlijks wordt een colloquium ingericht in samenwerking met de Commissie Bronkhorst Colloquia. Dit colloquium vindt plaats in de maand januari of februari.
Daarnaast wenst het FVL in samenwerking met andere beroepsverenigingen als gesprekspartner op te treden voor de overheid gezien de gewijzigde organisatie van de gezondheidszorg na de zesde staatshervorming.