Colloquia

Jaarlijks wordt zowel in Vlaanderen als in Nederland éénzelfde colloquium georganiseerd met lezingen en werkgroepen.
De verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke organisatie wordt gezamenlijk door het Forum Vlaamse Longartsen en de Commissie Bronkhorst Colloquia (NVALT) gedragen.